DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKINDA: DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
MISYON: 1-İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek, 2-Üniversitemize bağlı eğitim öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen dö...
VIZYON: 1-Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve En İyi Hizmet Zamanında verilen Hizmet anlayışı ile hareket etmek 2-Akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak, 3-Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak, 4-Hizmet üretmeye odaklanmak, 5-Açık ve etkin iletişim kurmak, ... devamı için tıklayınız...