FEN FAKÜLTESİ
HAKKINDA: Fakültemiz 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla Selçuk Üniversitesinin fakültelerinden birisi olarak kurulmuştur. Kuruluşunda açılan Botanik, Zooloji, Matematik, Fizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerine 1976-1977 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Mühen...
MISYON: Temel Fen Bilimleri alanında üreteceği bilgi ve teknolojilerle ülkemizin çağdaş bilimini, prensip ve işleyişini kavramış, problem çözme yöntemlerine sahip, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kuran, sürekli değişen ve geliştiren, dünyada bilimin önemini kavrayıp benimseyen, tecrübelerini ülkemize ve toplum yararına sunmayı görev edinmiş bireyler yetiştir...
VIZYON: Ulusal ve uluslar arası problemlerin evrensel değerler ışığında bilim ve teknolojiden yararlanılarak ülkemizin geleceği için nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve hizmet alanında bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütmektir.... devamı için tıklayınız...