REKTÖR YARDIMCILARI


Prof. Dr. Hüseyin KARA

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü
 • AR-GE, Kalite ve Araştırma Üniversitesi Koordinatörlüğü
 • TEKNOKENT
 • ERASMUS, FARABİ, MEVLANA ve DIŞ İLİŞKİLER Kurum Koordinatörlükleri
 • Temel ve Teknik Bilimler ile ilgili Merkez Müdürlükleri

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Yayın Komisyon Başkanlığı
 • Sağlık Bilimleri ile ilgili Merkez Müdürlükleri
 • Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

Rektör Yardımcısı


Bağlı Birimler
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • Sosyal Bilimler ile ilgili Merkez Müdürlükleri