Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - REKTÖR

Üniversiteler, içinde var oldukları toplumun ve insanlığın gelişimine ve refahına katkı veren kurumlardır. Bu haliyle de öncelikle içinde yer aldıkları bölgenin, ülkenin, dünyanın ve insanlığın gelişiminde lokomotif olma görevini üstlenmek zaruretiyle karşı karşıya olan eğitim ve öğretim yuvaları olmakla mükelleftirler. Eğitim ve öğretimin son aşaması olan üniversiteler; toplumdan, onun kültüründen, inancından ve değerlerinden ayrı, bağımsız ve aykırı kurumlar olarak görülemezler. Bilimin ve gelişmenin esas unsuru olarak da gelişmeyi, evrenselliği, hoşgörüyü, milli ve manevi değerlere saygıyı öğretmekle yükümlüdürler. İçinde yer aldıkları sosyal yapıyı geliştirme çabalarının yanı sıra geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, işadamlarını ve sanatçılarını; milletin, memleketin ve insanlığın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek kudrete sahip biçimde yetiştirmek, bu eğitim kurumlarının görevidir.

Selçuklu Medeniyetinin Başkentinde ülkenin geleceğine kırk yılı aşkın bir süredir katkı vermekte olan Selçuk Üniversitesi, milli ve manevi değerlerine saygılı, “aydın” bireyleri yetiştirmenin çabası içinde olan bir yükseköğrenim kurumudur. “Bilimsel düşünceyi temel alan, kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışla adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmek” misyonuyla ülkemizin hedeflerine katkı vermenin gayreti içindedir. Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak da milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden, sürdürülebilirliği her alanda benimsemiş, dünya çapında “marka üniversite” olma hedefine yürümek azminden ödün vermeyecektir. Kalite hedefine odaklanırken asla kültürümüzün ve değerlerimizin yozlaştırılmasına izin vermeyen, aydınlığı; toplumun inançlarına aykırılıkla eş olarak görmeyen, değişimin, gelişimin ve çağdaşlığın peşinde koşan bireylerin yetiştirilmesi temel ilkelerimiz olmaya devam edecektir. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını özümseyen, geçmişinden aldığı gücü geleceğe yansıtabilen; bilimsel donanıma sahip, özgürlüğüne düşkün, işbirliği yapabilen lider bireylerin topluma kazandırılması temel önceliğimizdir.

Kırk yılı aşan bir deneyimle uluslararası alanda rekabet yeteneği kazanmış, mezunları tercih edilen değişim ve gelişimi felsefe edinen; “iyinin düşmanının en iyi olduğunu bilen” nesillerin eğitimi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Farklılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörünün başkentinde tüm insanlığa hizmeti en büyük erdem olarak kabul eden bir Üniversitenin Rektörü olarak “Büyük Türkiye” hedefine katkı vermek için durmadan yorulmadan çalışmak temel önceliğimizdir.

Geleceğin Güçlü Türkiye’sini inşa etmeyi ilke edinmiş akademik ve idari kadromuzla Büyük Selçuk Üniversitesi Ailesi’nin ulusal ve uluslararası alanda başarılarına birlikte yürümek dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.

                                                                                                                                                                                                

 
  


Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Rektör