Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

    Misyon

  Girişimci ve yenilikçi yaklaşımla geleceğin yetkin ve erdemli bireylerini yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamaktır.

    Vizyon

  Dünya çapında sürekli gelişimi hedefleyen bir araştırma üniversitesi olmaktır.

    Temel Değerler

  Selçuk Üniversitesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerler ile bağlıdır:

- Bilimsel anlamda özgür

- Kurumsal anlamda özerk

- Şeffaf ve hesap verebilen

- Katılımcı ve farklılıklara saygılı

- Girişimci, rekabetçi ve yenilikçi

- Kalite odaklı ve mükemmeliyetçi

- Öğrenci odaklı

- Çevreye duyarlı ilkelere bağlı