İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
HAKKINDA: Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni kamu mali yönetimi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiştir. Kanunun 63. maddesinde iç denetim kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yö...
MISYON: Misyonumuz Üniversitemiz faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini, kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli olarak kullanılmasını, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesini ve kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla Üniversitemizin tüm işlem ve faaliyetlerinin ...
VIZYON: Vizyonumuz Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunan etkili İç Denetim Birimi olmaktır.... devamı için tıklayınız...