İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HAKKINDA: İletişim Fakültemiz 1993 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüyle eğitim öğretimine başlamıştır. 1994 yılında Gazetecilik, 1997 yılında Radyo-Televizyon ve Sinema, 2011 yılında ise Reklamcılık bölümü kurulmuştur. Bugün itibariyle bu dört bölümde normal ve ikinci öğretimine devam etmektedir. İletişim Fakültemiz, çağın ve sektörün gereklerine ...
MISYON: Fakültemizin misyonu ulusal düzeyde tanınan seçkin bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olma özelliğini daha da geliştirip iletişim alanındaki tüm gelişme ve değişimlerde söz sahibi olacak konuma gelmesini sağlamaktır. Ulusal ve uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek, geleceğin iletişimcilerinin yetişmesine elveriş...
VIZYON: Küreselleşen ve iletişimin öneminin giderek arttığı bir dünyada uluslararası standartlarda halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren, çağdaş, demokratik, ulusal değerlere bağlı, yeniliklere açık, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir fakülte olmak temel vizyonumuzdur.... devamı için tıklayınız...