İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. İBRAHİM IŞITAN
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TASAVVUF
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İBRAHİM IŞITAN

Doğum Tarihi: 01 01 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Tasavvuf

Katolik Louvain Üniversitesi

1998

Doktora

Tasavvuf

Sorbon Üniversitesi

2007

Doçentlik

Tasavvuf

UAK

2015

Yüksek Lisans TezBaşlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Al-HakîmAl-Tirmidhî et Son Bayân la-Farq – Hakim Tirmizî ve Beyânü’l-Fark Adlı Eserininİncelenmesi.

Danışman: EmilioPlatti

Doktora Tezi/S.YeterlikÇalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı :

La pensée de Sofyali BâlîEfendî, Un Soufi Turc Khalwatî du XVIème siècle16. Asır bir TürkHalveti Şeyhi Olan Sofyalı Bâli Efendi’nin Düşüncesi.

Danışman: Pierre Lory

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar.Doç. Dr.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Psikoloji Bölümü)

2010 –2015

Doç. Dr.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2015-2017

Doç. Dr.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

2017-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi DanışmaKurulu Üyeliği

Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi YayınKurulu Üyeliği

Journal Of İslamic Research/İslam AraştırmalarıDergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) DergisiYayın Kurulu Üyeliği

Dergi Hakemlikleri:

Karabük ÜniversitesiTarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Dergisi Hakemliği (Karabük/Türkiye)

İnsan ve ToplumBilimleri Araştırmaları Dergisi Hakemliği (Karabük/Türkiye).

Journal Of İslamicResearch/İslam Araştırmaları Dergisi Hakemliği (Roterdam/Hollanda)

19 Mayıs Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği

Diyanet İlmi DergiHakemliği

Karabük ÜniversitesiTarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Hakemliği

 

Son iki yılda verdiğilisans düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz (Karabük Üniv)

 

 

 

 

 

 

Gelişim Psikolojisi

2

0

110

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

123

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

125

 

 

Sosyoloji

2

0

67

 

Bahar (Karabük Üniv)

 

 

 

 

 

 

Din Felsefesi

2

0

128

 

 

İslam Ahlak Felsefesi

2

0

83

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

87

 

 

Değerler Eğitimi

3

0

110

 

 

Estetik felsefesi

2

0

78

2016-2017

Güz (Karabük Üniv)

Sosyal Psikoloji I

3

0

230

 

 

Gelişim Psikoloji

2

0

96

 

 

Tasavvufa Giriş

2

0

110

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

160

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

63

 

 

Değerler Eğitimi

3

0

78

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

110

 

 

Değerler Eğitimi

2

0

67

 

 

Değerler Eğitimi

3

0

122

 

 

Sosyoloji

2

0

64

 

Bahar (Karabük Üniv)

Değerler Eğitimi

2

0

87

 

 

Değerler Eğitimi

3

0

95

 

 

Sosyal Psikoloji II

2

0

90

 

 

Din felsefesi

2

0

60

 

 

Din Felsefesi

2

0

55

 

 

İslam Ahlak Felsefesi

2

0

60

 

 

İslam Ahlak Felsefesi

2

0

53

 

 

Toplum ve Medeniyet

2

0

110

 

 

Toplum ve Medeniyet

2

0

87


 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler :

A1. İbrahim Işıtan, ‘LaPsychologie Soufie ou La Psychologie Spirituelle des Soufis’, JournalOf İslamic Research/İslam Araştırmaları Dergisi, Aralık-2009, ‘c. 2, s. 2, ss.66-81.

A2.İbrahimIşıtan, ‘La Psychologie Soufie Selon Sadr Al-Dîn Qûnawî: Les BasesFondamentales de l'Evolution de la Personnalité Soufie selon Qûnawî’,Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Mart 2012, c. 1, s. 1, ss. 13-32.

A3. İbrahim Işıtan, ‘SadereddinKonevî’ye Göre Sûfi Psikolojisi: Konevî Düşüncesinde Sûfî Kişilik YapısınınTemel Dayanakları’, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Haziran2012, c. 1, s. 2, ss. 163-178.

A4.RızaGökler, İbrahim Işıtan, ‘Modern Çağın Hastalığı; Stres ve Etkileri’,Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Eylül 2012, c. 1, s. 3, ss.154-168.

A5.İbrahimIşıtan, ‘Ebu’l Hasan Harakânî’ye Göre Sûfi Benlik Dönüşümü’,Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Mart 2013, c. 2, s.12, ss. 181-194.

A6. İbrahim Işıtan, ‘LeDéveloppement Psyco-Spirituel Selon l’Emir Abdelkader al-Jazâirî’, TheJournal of Academic Social Science Studies, Summer II 2015, ss. 504-518.

A6. İbrahim Işıtan, ‘MustafaKemâleddin Bekrî’ye Göre Sûfî Benlik Gelişimi’, Tarih Kültür ve SanatAraştırmaları Dergisi, Ağustos 2015.

A7.İbrahimIşıtan, ‘Kuşadalı İbrahim Halvetî ye Göre Mânevî Şahsiyet Gelişimi’,İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Ekim 2016, c. 5, s. 6, ss. 1698-1715.

A8. İbrahim Işıtan, ‘HacıBayrâm ı Velî nin Mânevî Kişiliği ve Psiko Sosyal Etkisi’, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Ekim 2016, c.5, s. 3, ss. 26-50.

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. İbrahim Işıtan, Sofyalı Bâlî Efendî: Un Maître Khalwatî du XVIème Siècle et Les Sept Stadesde l’Âme ou Atwâr-i Sab‘a’, in ‘Le Galop del’âme’, ss. 93-137, Actes de la cinquième édition du colloque international'soufisme culture et musique’, pré. Zaim Khenchelaoui, CNRPAH, 2010, Alger/Cezayir.

B2. İbrahim Işıtan, ‘Ebu’l Hasan Harakâni’ye Göre SûfiBenlik Dönüşümü’, Kafkas Üniversitesi Harakanî U. ygulama ve AraştırmaMerkezi Seyyid Ebu’l Hasan Harakani Vakfı I. Uluslararası Harakanî SempozyumuBildiriler Kitabı, Kars, 2012, ss. 30-43.

B3. İbrahim Işıtan, ‘Sûfi Psikolojisi ve Sadreddin Konevi:Konevî’ye Göre Sûfi Kişilik Gelişiminin Temel Dayanakları’, II.Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri = Second InternationalSymposium on Sadreddin Qunawi, Konya, 2014, ss. 125-133.

B4. İbrahim Işıtan, ‘MustafaKemâleddin Bekrî’ye Göre Sûfî Benlik Gelişimi’, I. Uluslararası ŞeyhŞa’bân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, 2015, s. 409-429.

B5. İbrahim Işıtan, ‘SûfîÖzgürlük Algısının Gençliğin Mânevî Kişilik Gelişimine Katkısı’, GençliğinGelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri (7. Uluslararası Din Görevlileri  Sempozyumu Bildirileri, Sakarya, 2016, s.319-334.

B6.İbrahimIşıtan, ‘Dergâhlarda Zâhir-Bâtın Bilgi Dengesinin Sûfî ŞahsiyetGelişimine Katkısı ve Şeyh Şâbân-ı Velî Örneği’, Kastamonu Üniversitesi/ III. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu, 2016, c. 1, s.601-617.

B7.İbrahim Işıtan,‘Sûfî Yaşamın Gençliğin Ahlâkî Değer Yargılarının Gelişimine Katkısı’,Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, 2016, s. 570-580.

B8. İbrahim Işıtan, ArzuÖzyürek, Ayşe Çörtük ‘Gençlerin Değer Kazanımı ve Ebeveynlerin Rolü’,I.Luslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, 2016, s. 1538-1546.

B9.İbrahimIşıtan, Multikültüralizm ve Sufizm, III. Uluslararası HamzaNigari Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu, 17-18. 05. 2017, Şamahı,Azerbeycan, s. 608-614.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarveya kitaplardaki bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. İbrahim Işıtan, ‘Al-Hakîm at-Tirmidî, Exposé de la Différence Entre laPoitrine, Le Coeur, le Tréfonds et la Pulpe’, Beyrut, Albouraq, 2002.

C1. 2. İbrahim Işıtan, ‘SûfîPsikolojisi, Sülemî'ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü’, Ankara, Divan, 2014.

D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. İbrahim Işıtan, ‘HalvetiyyeGeleneğine ve Bir Halvetiyye Şeyhi Olan Sofyalı Bâlî Efendi’ye Göre SülûkünYedi Evresi (Atvâr-î Seb’a)’, Marife, bahar 2010, y. 10, s. 1, ss. 91-106.

D2. İbrahim Işıtan, ‘LesSept Stades du Sulûk Selon La Tradition Khalwatîe et Plus ParticulièrementSelon Bâlî Efendî’, Hikmet Yurdu, Ocak-Haziran, 2011, c. 4, s. 7, ss.63-87.

D3.SinanYılmaz, İbrahim Işıtan, ‘Doğal Afetlerin Psiko-Sosyal Sonuçları: VanDepremi Örneği’, Toplum Bilimleri Dergisi, Ocak-Haziran, 2012, c. 6, s.11, ss. 7-29.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. İbrahim Işıtan, ‘Seyrü Sülûk/Mânevî yolculuk Psikolojik Bir Terapi Olabilir Mi?’ Erzurumluİbrahim Hakkı Örneği, Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı HazretleriSempozyumu, ss. 189-207, Editör Cengiz Gündoğdu, 2012, Atatürk ÜniversitesiYayınları N: 1008, 2012.

E2. İbrahim Işıtan, ‘Kuşadalıİbrahim Halvetî'ye Göre Mânevî Şahsiyet Gelişimi’, ‘Kuşadalı İbrahimHalveti ve Kuşadası ve Civarında Tasavvufi Hayat’ içinde, ed.: Himmet Konur,Betül İzmirli, s. 59-76.

F. Diğer yayınlar :Tercümeler

F.1. Abdülkadir Geylani. (2012), Geylani Tefsiri, çev. İbrahim Işıtan, Ra'd Süresi, 2. cilt, ss. 547-574, İstanbul:Geylani İlim Araştırma Yayın Merkezi.

F.2. Abdülkadir Geylani. (2012), Geylani Tefsiri, çev. İbrahim Işıtan, Hicr ve Nahl Süreleri, 3. cilt, ss. 5-94, İstanbul:Geylani İlim Araştırma Yayın Merkezi.

F.3. Abdülkadir Geylani. (2012), Geylani Tefsiri, çev. İbrahim Işıtan, Furkan ve Şuara Süreleri, 4. cilt, ss. 5-95. İstanbul:Geylani İlim Araştırma Yayın Merkezi.

F.4. Abdülkadir Geylani. (2012), Geylani Tefsiri, çev. İbrahim Işıtan, Muhammed ve Fetih Süreleri, 5. cilt, ss. 323-359.İstanbul: Geylani İlim Araştırma Yayın Merkezi.

F.5. Abdülkadir Geylani. (2012), Geylani Tefsiri, çev. İbrahim Işıtan, Mürselat, Nebe', Naziat ve Abes Süreleri, 6. cilt,ss. 287-329. İstanbul: Geylani İlim Araştırma Yayın Merkezi.

F.6. Meropi,Anastassiadou. (2015), ‘İstanbul’daYaşayan Rumların Sosyal Hayatında Din’, ‘Antik Çağ danXXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi ve Din’ içinde, çev. İbrahim Işıtan, c. 5 ed.:Coşkun Yılmaz, s. 90-119.

F7. Vincent Yzerbyt ve Georges Schadron,‘Kalıpyargılar veSosyal Yargı’, ‘Stéréotypes, discrimination etrelations intergroupes’ ‘Kalıyargılar, dışlama ve gruplararası ilişkiler’, ed.:Richard Y. Bourhis ve Jacques-Philippe Leyens, Karabük, Tarih Kültür ve SanatAraştırmaları Dergisi, c. 5, s, 3, s. 203-243.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Ve Sanatlari BölümüBölüm Başkan V.28/11/201729/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021

 Ek Bilgi

 Dersler