FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
BASIC ISLAMIC SCIENCES
BASIC ISLAMIC SCIENCES
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. MUSA ERKAYA
Name of the Faculty:  FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  musa.erkaya selcuk.edu.tr
Phone 03322410041/34980
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Diyanet İşleri Başkanlığı19891995
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi19951997
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi19972005
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi20052018
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi2018 

  Publications:
1. Musa ERKAYA, " Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber (s.a.v)in Mizah Anlayışı ", Turkish Studies - Comparative Religious Studies, 14/1, , 141-161, 2019,( Diğer )
2. Musa ERKAYA, " Mevzûât Kitaplarında Yer Alan Şehirlerin Faziletiyle İlgili Uydurma Hadisler- Kazvîn Örneği - I ", The Journal Of Academic Social Science Studies, 74, , 335-372, 2019,( Diğer )
3. Musa ERKAYA, Cemal URAL, " Mevzûât Kitaplarında Yer Alan Şehirlerin Faziletiyle İlgili Uydurma Hadisler - Kazvîn Örneği - II ", SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal Of Socıal Scıences), 6/35, , 430-450, 2019,( Diğer )
4. Musa ERKAYA, " Kazvin Şehrinin Faziletine Dair Bir Rivayetin Senedi Üzerine Bir İnceleme ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, , 129-170, 2016,( Üniversite Dergisi )
5. Musa ERKAYA, " Mevzuat Kitaplarında Bulunan Eğitim ve Öğretimle İlgili Bazı Uydurma Hadisler (Some Fabricated Hadiths Related to Education and Instruction Existing in the Mawdhu Hadiths Books) ", I. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016 Nizip , , , 516-540, 2016,( Diğer )
6. Musa ERKAYA, " Sünen-i Nesâî Nüshalarının Rivayeti (The Transmission of Nasais Sunan). James ROBSONdan çeviri ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 1, , 189-215, 2014,( Üniversite Dergisi )
7. Musa ERKAYA, " Hikmet Boyutu Açısından Hadislerdeki Nehiylerin Değeri Kerahet Vakitleri Örneği (Müzakereci) ", I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu , LEFKOŞA 2012., 1, , 385-388, 2012,( Üniversite Dergisi )
8. Musa ERKAYA, " Hz Peygamber (s.a.v)in Örnek Ahlâkının Günümüze Taşınmasında Hadis Sünnetin Rolü ", Modern Çağda Ahlâk Sempozyumu, KONYA 2010., , , 327-364, 2012,( )
9. Musa ERKAYA, " Haber-i Vâhidler (Traditions From İndividuals) James ROBSONdan çeviri ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, , 215-228, 2011,( Üniversite Dergisi )
10. Musa ERKAYA, " Hicrî III. Asır İtibariyle Basrada Hadis Faaliyetlerine Genel Bir Bakış ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, , 177-195, 2008,( Üniversite Dergisi )
11. Musa ERKAYA, " Hicrî III. Asır İtibariyle Bağdatta Hadis Faaliyetlerine Genel Bir Bakış ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, , 247-274, 2008,( Üniversite Dergisi )
12. Musa ERKAYA, " Hadisin Tedvin ve Tasnifi (Tradition Investigation and Classification) James ROBSON dan çeviri ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, , 119-133, 2007,( Üniversite Dergisi )
13. Musa ERKAYA, " İbn Mâcenin Eser Karizmasının Oluşumu ", İslami İlimler, 2, , 161-212, 2007,( Diğer )
14. Musa ERKAYA - Murat GÖKALP, " Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Şianın Oniki İmamının Rivayetleri. Faruk HAMÂDEden çeviri ", Dini Araştırmalar Dergisi, 24, , 327-346, 2006,( Diğer )
15. Musa ERKAYA, " Mesâbîhus-Sunnenin Bazı Hadisleri Çerçevesinde Ömer el-Kazvînînin Risâlesine İbn Hacer el-Askalânînin Cevapları. İbn HACERden çeviri ", Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2, , 95-108, 2006,( Üniversite Dergisi )
16. Musa ERKAYA, " Sunen-i İbn Mâcenin Nüshalarının Rivayeti (The Transmission of Ibn Majas Sunan). James ROBSONdan çeviri ", Dini Araştırmalar, 23, , 287-298, 2005,( Diğer )
17. Musa ERKAYA, " Aile İçi ve Akrabalarla Olan İlişkilerde Âdab ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 1, , 313 - 348, 1996,( Üniversite Dergisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses
1. Ramazan ERİŞGEN, " Begavînin Meâlimüt-Tenzîl İsimli Tefsirindeki Hadislerin Tahrîç ve Değerlendirilmesi (Nahl ve İsrâ Sûreleri) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2017 - , Devam Ediyor
2. Gülzemin BULUT, " Beğavînin Meâlimüt-Tenzîl İsimli Tefsirindeki Hadislerin Tahriç Ve Değerlendirilmesi (Tevbe Sûresi) ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2016 - 2019, Tamamlandı
3. Emine ATAK, " "İsrailoğulları Olmasaydı Et Kokmazdı, Havva Olmasaydı Kadın Kocasına İhanet Etmezdi" Rivayetinin Hadis Tekniği Açısından Tahlili ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2016 - 2019, Tamamlandı
4. Nebahat GÜNEŞ, " Begavînin Meâlimüt-Tenzîl İsimli Tefsirindeki Hadislerin Tahrîç ve Değerlendirilmesi (Âl-i İmrân sûresi 1-120. Ayetler) ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2015 - 2017, Tamamlandı
5. Emine ERDOĞAN, " Hz. Peygamberin Teşrî Yetkisinin Sınırını Tespitte Takrîrî Sünnetin Rolü ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Temel İslam Bilimleri, 2013 - 2017, Tamamlandı
6. Ramazan KUYUCU, " Hz. Alinin Hadis Rivayetindeki Yeri (Kütüb-i Sitte Özelinde) ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2013 - 2019, Tamamlandı
7. Hüseyin BAĞATARHAN, " Begavînin Meâlimüt-Tenzîl İsimli Tefsirindeki Hadislerin Tahrîç ve Değerlendirilmesi (Fatiha ve Bakara sûreleri) ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2011 - 2015, Tamamlandı
8. Habib KILIÇ, " Begavînin Meâlimüt-Tenzîl İsimli Tefsirindeki Hadislerin Tahrîç ve Değerlendirilmesi (Nisâ ve Mâide Sûreleri) ", Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri, 2011 - 2015, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği2012-
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği20122018
FARABİ Bölüm Koordinatörlüğü20132018
Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı20142018
Milli Kültür Araştırmaları Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği2017-
İslami Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği2019-

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
HADITH I