İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. İSMAİL YALÇIN
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSLAM HUKUKU
E-Mail :  isyalcin gmail.com
Telefon : 05458452644
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Pamukkale Üniversitesi20132018
Selçuk Üniversitesi2018 

  Akademik Yayınlar:

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)     YALÇIN İSMAİL(2017). Fıkıh ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal BelgelendirmeÇalışmalarına Eleştirel Bir Bakış. Tarih Kültür ve Sanat AraştırmalarıDergisi, 6(3), 437-472. Doi: 10.7596/taksad.v6i3.916.

2)     YALÇIN İSMAİL(2017). Kadına Karsı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) Müslüman ÜlkeKanunlarına Etkileri. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4),980-1009. Doi:10.7596/taksad.v6i4.1103.

3)     YALÇIN İSMAİL(2017). Günümüz İslam Aile Hukuku Kanunlarında Çok Eşlilik Üzerindeki Sınırlandırmalar.İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1707-1725.

4)     YALÇIN İSMAİL(2017). Secdede Ayağın Yerden Kesilmesinin Namazı Bozacağına Dair Görüşlerin FıkhîDeğeri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (29), 317-330.

5)     YALÇIN İSMAİL(2016). Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine. Cumhuriyet İlahiyatDergisi, 20(2), 235-235. Doi: 10.18505/cuid.274036.

6)      YALÇIN İSMAİL (2014). Fıkıhta Haram HayvanlarıBelirleme Sorunu. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (24), 329-345.

1.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)     YALÇIN İSMAİL(2016). İslam Hukukunda Karsı Cinse Benzeme Yasağının Kılık Kıyafetle İlgili Sınırları.International Journal of Cultural and Social Studies, 2(1), 371-377.

2)      YALÇIN İSMAİL (2016). Hz. Peygamberin YiyeceklerKonusundaki Müsamahalı Yaklaşımının İzleri. International Journal of Culturaland Social Studies, 2(2), 188-195.

 

1.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılanbildiriler

1)     YALÇIN İSMAİL(2017). İslam Fıkhının Ev Mimarisi Üzerindeki Etkileri. ASEAD II. Uluslararası SosyalBilimler Sempozyumu, 173-173.

2)     YALÇIN İSMAİL(2017). Helal Kesim Konusunda Bazı Güncel Problemler. Uluslararası Sosyal BilimlerKongresi, 1-4.

3)      YALÇIN İSMAİL (2017). İslami PerspektiftenHayvanlardan Faydalanma ve Hayvan Refahı Arasındaki Denge. 2. UluslararasıAvrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 44-44.

1.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1)     YALÇIN İSMAİL(2013). İmam Hatip Liselerinde Fıkıh Eğitimi. 100. Yılında İmam Hatip LiseleriUluslararası Sempozyumu (23-24 Kasım 2013, İstanbul), 545-559.

2)      YALÇIN İSMAİL (2015). Helal Belgelendirme ile İlgiliBazı Sorunlar ve Riskler. Uluslararası Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu, 46-61.

 

1.7.Diğer yayınlar

1)     YALÇIN İSMAİL (2017).İslam Hukuku Açısından Yaratılışı Değiştirme / Fıtratı Bozma. Fecr Yayınevi,Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 181, ISBN:978-605-9652-60-5, Türkçe (BilimselKitap).

2)     YALÇIN İSMAİL(2009). Modern Bir Devlette İslam Hukuku Uygulamaları: Türkiye Malezya Olurmu?. Karakutu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:978-9944-714-98-3,Türkçe (Bilimsel Kitap).

3)      YALÇIN İSMAİL (2009). İslam Dininde Eti Yenen veYenmeyen Hayvanlar: Helal Haram. Karakutu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200,ISBN:978-9944-714-97-6, Türkçe (Bilimsel Kitap).

4)     YALÇIN İSMAİL(2012). TDV İslam Ansiklopedisi (Yüzük). TDV Yayınevi

5)     YALÇIN İSMAİL(2010). TDV İslâm Ansiklopedisi (Sürme). TDV Yayınevi.

6)     YALÇIN İSMAİL(2009). TDV İslâm Ansiklopedisi (Sarık). TDV Yayınevi.

7)     YALÇIN İSMAİL(2012). TDV İslâm Ansiklopedisi (Yiyecek). TDV Yayınevi.

8)     YALÇIN İSMAİL(2008). TDV İslâm Ansiklopedisi (Saç). TDV Yayınevi

9)     YALÇIN İSMAİL(2009). TDV İslâm Ansiklopedisi (Sakal). TDV Yayınevi


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.26/09/201925/09/2022

 Ek Bilgi

 Dersler