İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SEFA BARDAKCI
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ
E-Mail :  sefa.bardakci selcuk.edu.tr
Telefon : 34981
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
NHBVÜ İlâhiyat Fakültesi20122018

  Akademik Yayınlar:
1. Sefa Bardakcı, " NUREDDİN SABUNİNİN İMAMET GÖRÜŞÜ ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , 62, , 1710-1718, 2019,( Diğer )
2. Sefa Bardakcı, " İBN ABDÜLBERİN KADER ANLAYIŞI VE ELEŞTİRİSİ ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , 62, , 1919-1926, 2019,( Diğer )
3. Sefa BARDAKCI, " TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KELAM İLMİNDE İMAN KONUSU ", The Journal of International Social Research, 61, , 1121, 2018,( Diğer )
4. Sefa BARDAKCI, " YÖNETİM ŞEKLİNE KELAMİ AÇIDAN GÜNCEL BAKIŞ ", Journal of International Social Research, 56, , 927, 2018,( Diğer )
5. Sefa BARDAKCI, " İbn Arabîye Göre El-Esmâül- Hüsnânın Sonsuzluğu Meselesinin Yorumu ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24, , 56, 2013,( Diğer )
6. Sefa BARDAKCI, " Kâdî Abdülcebbârda Allah Teâlâyı Bilme ve Taklidî İman ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, , 103, 2010,( Diğer )
7. Sefa BARDAKCI, " MEZHEPLERE GÖRE HÜR İRADE VE FİYAT İLİŞKİSİ ", e-makâlât Mezhep Araştırmaları, 1, , 105, 2010,( Diğer )
8. Sefa BARDAKCI, " DANIEL GIMARETNİN İNSANIN FİİLLERİ HAKKINDA NESEFİNİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNE ELEŞTİREL BAKIŞ ", Marife, 1, , 49, 2010,( Diğer )
9. Sefa BARDAKCI, " Nesefîye Göre İnsanın Fiilleri Meselesi ", Marife, 1, , 201, 2010,( Diğer )
10. Sefa Bardakcı, " Kadi Abdülcebbarın İnşikak-ı Kamer Görüşü ", SELÇUK ÜNiVERSiTESi iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGiSi, 28, , 153-177, 2009,( Üniversite Dergisi )

                Kitap
1.  İbn Abdülber’de Selef Akidesi ve Nureddin Sabuni’ye Göre Ehl-i Sünnet Akılcılığı I, Sefa Bardakcı, Sage Yayınları, Ankara, 2019.
2.  İbn Abdülber’de Selef Akidesi ve Nureddin Sabuni’ye Göre Ehl-i Sünnet Akılcılığı II, Sefa Bardakcı, Ankara, , Sage Yayınları, 2019.
 
3.  İlahi ve İnsani İrade Bağlamında Hz. Musa ile Hızır Kıssası, Konya, AYBİL Yayınları, 2011. 
4.  Ebu’l-Muin en-Nesefi’de Allah İnsan İlişkisi, Konya, Adal Ofset, 2010.                          
5.  Kur’an ve Sünnette İman-Amel,    Konya: Adal Ofset, 2010.
6.  Allah’a İnan Dosdoğru Ol, Konya, Konya: Sebat Ofset Matbaacılık, 2001.
7.  İman-Amel ve Küfür Sınırı, Konya: ADAL Ofset, 2010.
8.  Sandıktaki Mücevher, Konya: Sebat Matbaası, 2012.
9.  Babasız İki Çocuk, Konya: Sebat Ofset Matbaacılık, 2011.
               Kitap Tercümesi
1.  EL-Kifaye Fi’l-Hidaye Tercemesi, Ter. Sefa Bardakcı, SAGE Yayınları, 2018, Ankara. 
2.  Yeni Yüzyılda İslam Anlayışları, Ter. Sefa Bardakcı,Ankara: Sage Yayınları, 2019. 
               Kitap içinde Bölüm Yazarlığı ve Editörlük
1.  İslam İnanç Esasları Melek Bölümü Yazarlığı Editörler: Prof.Dr. Salih Sabri Yavuz, Doç.Dr. Faruk Sancar  Lisans Yayıncılık 2018, s. 157-172.
2.  Sistematik Kelam, Editörler: Sefa Bardakcı, Hüseyin Aydın, İstanbul:Lisans yayıncılık, 2019.

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
NHBVÜ İlâhiyat Fakültesi Dekan Yrd.20142018

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler