İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SEYİT AVCI
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  seyit.avci selcuk.edu.tr
Telefon : 34976
Adres : SÜ. İİF
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Silvan YİBO Din Kültürü Öğretmeni19921993
Alibeyhüyüğü İHL Meslek Dersleri Öğretmeni19932006
Mimar Sinan İÖO Din Kültürü Öğretmeni20062010
İbrahim Yapıcı İÖO Din Kültürü Öğretmeni20082009
Şırnak Ü. İlahiyat Fakültesi20102014
Aksaray Ü. İslami İlimler Fakültesi20142018
Niğde Ömer Halisdemir Ü. İslami İlimler Fakültesi20152019
Selçuk Ü. İslami İlimler Fakültesi2018 

  Akademik Yayınlar:


Kitaplar

 

1. Hadis İlmi, Hadisçilerin Fazileti ve Kırk Hadis, Ensar Yayınları, Konya 2004

2. Sünnetin İslâm'daki Yeri ve Sünnetle İlgili Kırk Hadis, Ensar Yayınları, Konya 2004

3. Sahabenin Peygamber Sevgisi, Sahabe İle İlgili Kırk Hadis, Ensar Yayınları, Konya 2004

4. Sufilerin Hadis Anlayışı, Bursevi Örneği, Ensar Yayınları, Konya 2004

5. el-Fütuhatü'l-Mekkiyye'de İbn Arabi'nin Hadis Anlayışı, Ensar Yayınları, Konya 2005

6. Rûhu’l-beyân Kur'an Meâli ve Tefsiri, İsmail Hakkı Bursevî, hadislerin tahrici, ErkamYayınları, İstanbul 2005

7. Yaratılana Şefkat ve Merhamet, Erkam Yayınları, İstanbul 2007

8. İbn Arabi'den Hadis Yorumları, İnsan Yayınları, İstanbul 2008

9. Allah Katındaki Değer Ölçümüz TAKVA, İnsan Yayınları, İstanbul 2010

10. el-Edebü'l Müfred'den HADİS SOHBETLERİ, Serhat Yayınları, Konya 2011

11. Riyazu's Salihin'den HADİS SOHBETLERİ,  Serhat Yayınları, Konya 2011

12. Hadislerle Evlilik ve Aile Hayatı, Serhat Yayınları, Konya 2011

13. Hadislerle İbadetin Önemi, Leknevi, İkametü'l-Hucce Tercümesi, Serhat Yayınları, Konya 2011

14. el-Camiu's-Sağir Tercümesi, I-III, SerhatYayınları, Konya 2014

15. Ramuzu'l-Ehadis Tercümesi, I-II, Serhat Yayınları, Konya 2015

16. Riyazu's-Salihin Kavli Hadisler, Serhat Yayınları, Konya 2016

17. Sünen-i Ebi Davud Kavli Hadisler, I-II,  Serhat Yayınları, Konya 2017 


Makaleler

Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt 2, sayı 1, s. 7-29, İstanbul 2004, (Doktora tezinden)

Keşif Yoluyla Hadis Rivayeti Meselesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt 4, sayı 4, s. 161-193, Samsun 2004, (Doktora tezinden)

"Ben İlim Şehriyim Ali de Onun Kapısıdır" Hadisi Üzerine, Marife Dergisi, yıl 4, sayı 3, s. 371-381, Konya 2004

Hz. Peygamber Döneminden Sonra Sahabilik İddiası, İstem Dergisi, yıl 2, sayı 4, s. 219-235, Konya 2004

Hadislerde İbadet Hayatı ile İlgili Şartlar ve Ölçüler, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 5, s. 401-420, Konya 2005

Hadisçilere Göre Muhadramlar, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 18, sayı 2, s. 159-167, 2005

Tâbiîn Neslinin Hadis İlmindeki Yeri, SÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 20, s. 151-172, Güz 2005

Sünnetin Temel İlkelerini Kapsayan Bir Hadisin Yorumu, Diyanet İlmi Dergi, cilt 42, sayı 3, s. 49-64, Temmuz-Eylül 2006

İbadet Hayatı ve Bidat İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, cilt 43, sayı 1, s. 77-102, Ocak-Mart 2007

Peygamber Eşlerinin Faziletleri, Diyanet İlmi Dergi, cilt 45, sayı 2, s. 21-48, Nisan-Haziran 2009

Sahih-i Müslim'in Kitabü'l-Fezail Bölümüne Göre Hz. Peygamber'in Bazı Özellikleri, İstem  Yıl: 10 Sayı: 19, s. 11-32, 2012

Hadis Kaynaklarına Göre Kur’an’ın Faziletleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 17, s. 539-552, 2011  Yönetilen Tezler
1. Osman Koç, " Sahihayn Hadislerinde İsrail Oğulları ", Aksaray, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Hadis, 2015 - 2017, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Şırnak Ü. Rektör Yardımcılığı20122013
Şırnak Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği20122012
Şırnak Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı20122014
Şırnak Ü. İİBF Dekan Vekilliği20132013
Niğde Ü. İİF Dekanlığı20152016
Niğde Ü. İİF Dekan Vekilliği20162017
Niğde ÖHÜ İİF Dekanlığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis A.B.D.Anabilim Dali Bşk.25/04/201925/04/2022

 Ek Bilgi

 Dersler