FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
BASIC ISLAMIC SCIENCES
BASIC ISLAMIC SCIENCES
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. HASAN UÇAR
Name of the Faculty:  FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES DEPARTMENT OF BASIC ISLAMIC SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  hasan.ucar selcuk.edu.tr
Phone 03322410041/34980
Address Selçuk Üniversitesi islami İlimler Fakültesi oda no: 407 Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Diyanet İşleri Başkanlığı20012004
Milli Eğitim Bakanlığı20042011
Recep Tayyip Erdoğan Ünv. İlahiyat Fak. 20112013
Aksaray Ünv. İslami İlimler Fak.20132019
Selçuk Ünv. İslami İlimler Fak.2019 

  Publications:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2019).  Türkçe-Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Transferin Problemlerin Çözümündeki Kolaylaştırıcı Etkisi.  Mütefekkir, 6(11), 145-162., Doi: 10.30523/mutefekkir.584403 (Yayın No: 5243400)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2017).  Molla Hüsrev’in Nakdü’l-efkâr fî reddi’l-enzâr Adlı Eserinin Belâgatla İlgili Beşinci Bölümünün Tahkiki.  İslâm Araştırmaları Dergisi(38), 123-165., Doi: 10.26570/isad.347725 (Yayın No: 3590823)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN,UÇAR ABDULLAH (2017).  FEVRÎ’NİN HAT RİSALESİ.  Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(2), 21-39. (Yayın No: 4097114)

 

3.

 

 


 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2016).  Arap Dilinde Lâmu’l-Âkıbe ve Türkçe Kur’ân Meallerine Yansıması.  Mütefekkir, 3(6), 349-378., Doi: 10.30523/mutefekkir.284570 (Yayın No: 3282844)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2016).  MUHAMMED EMİN EŞ ŞINKÎTÎ NİN  MEN U CEVÂZİ L MECÂZ Fİ L MUNEZZELİ Lİ T TE ABBUDİ VE L İ CÂZ  ADLI RİSALESİNDE KUR ÂN DA BULUNMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ BEDΠ SANATLARI.  TURKISH STUDİES, 11(5), 515-532., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9003 (Yayın No: 2729749)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2015).  Arap Dili Belâğatında İç İçe Övgü Pekiştirme Sanatı İstitbâ‘ ve Kur’ân’dan Örnekler.  Mütefekkir, 2(3), 93-105., Doi: 10.30523/mutefekkir.130250 (Yayın No: 2729499)

 

6.

 

 

 

 

 


 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

 

 

 

UÇAR HASAN,UÇAR ABDULLAH (2018).  Arap Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemlerin Çözümünde Kolaylaştırıcı Etkenler: Aksaray Üniversitesi Türkçem Örneği.  International Conference on New Horizons in Education, 1(1), 216-218. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4417926)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2017).  TAŞRADA İLAHİYAT ALANI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN HANDİKAPLARI: AKSARAY ÜNV. ÖRNEĞİ.  ICQH, 349-349. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3801431)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2016).  HASAN RIZÂÎ NİN NÜZHETÜ L EBRÂR ADLI ESERİNDE AKSARAY IN MANEVÎ ŞAHSİYETLERİ.  I. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU, 356-373. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3283264)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2016).  ISLAMI ILIMLER FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ MOBIL ARAÇLARI KULLANIMININ VE MEDYA OKURYAZARLIĞININ DİL ÖĞRENME VEÖĞRETMEDEKI ÖNEMİ  AKSARAY ÜNIVERSITESI ÖRNEĞİ.  International Conference on New Horizons in Education(6), 146-147. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3295895)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2015).  OSMANLININ SON  CUMHURİYETİN İLK EĞİTİM MÜFREDATINDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ.  BİLDİRİ, 3(4), 115-115. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2729912)

 

5.

 

 

 

 

 


 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüzhetü’xxl-Ebrâr el-Muttali’xx li Esrâri’xxl-Gaffâr (2017)., UÇAR HASAN,ŞEN MUSTAFA,  Akçağ Yayınları, Editör:Akçağ Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 154, ISBN:978-605-149-933-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4982376)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAP DİLİNDE DUÂ ÜSLÛBU (2013)., UÇAR HASAN,  AYBİL, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 659882)

 

 

 

2.

 

 

 


 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAHİYAT ALANINDA  YENİ UFUKLAR, Bölüm adı:(ARAP DİLİ VE BELÂGATI PERSPEKTİFİNDEN KUR’ÂN-I KERÎM’İ SATIR ARASI OKUMA-I (Dilbilim, Me‘ânî, Beyân)) (2019)., UÇAR HASAN,  Gece Kitaplığı, Editör:DOÇ. DR. FEVZİ RENÇBER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 378, ISBN:978-605-80229-5-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5390667)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAHİYAT ALANINDA  YENİ UFUKLAR, Bölüm adı:(ARAP DİLİ VE BELÂGATI PERSPEKTİFİNDEN KUR’ÂN-I KERÎM’İ SATIR ARASI OKUMA-II (Tümelden Tikele, Farklı Kullanımlar)) (2019)., UÇAR HASAN,  Gece Kitaplığı, Editör:DOÇ. DR. FEVZİ RENÇBER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 333, ISBN:978-605-80229-5-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5391023)

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2019).  Şârihlerinin İbn Mâlik’e yönelik bazı eleştirileri.  RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 15(2019/15), 487-503., Doi: 10.29000/rumelide.580732 (Kontrol No: 5243485)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN,HANAY NECATTİN (2018).  HÛD SURESİ 26. AYET ÇERÇEVESİNDE BİR İ‘RÂB TARTIŞMASI ve VANÎ MEHMED EFENDİ’NİN MUHÂKEMESİ.  AKSARAY ÜNV. SOSYAL BİLİMLER ENST. DERGİSİ, 2(1), 13-2. (Kontrol No: 3590849)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN,ŞEN MUSTAFA (2015).  OSMANLININ SON  CUMHURİYETİN İLK EĞİTİM MÜFREDATINDA ARAPÇA ÖĞRETİMİ.  İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(4), 93-106. (Kontrol No: 2729667)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2015).  İmam Şafi nin Şairliği ve Şiirlerinin Belâğat Açısından Tahlili.  EKEV  AKADEMİK DERGİSİ(63), 139-166., Doi: http://dx.doi.org/10.17753/Ekev462 (Kontrol No: 2729610)

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

UÇAR HASAN (2014).  KUR ÂN I KERÎM İN KULLANDIĞI AKIL YÜRÜTME METODLARI ve BELÂGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.  MARİFE(2014/1), 93-108., Doi: 10.33420/marife.436277 (Kontrol No: 1313394)

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2013).  Arap Dili Belagatıdael Kavlu bi l Mûcib ve Kur ân ı Kerîm deki Uygulamaları.  OMÜİFD(35), 171-187. (Kontrol No: 1313400)

 

6.

 

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

 

 

 

 

 

UÇAR HASAN (2016).  Halid b  Abdillah el Ezherî  Muvassılu n Nebîl ilâ Nahvi tTeshîl adlı eseri  thk  Süreyya Abdussemi  İsmail   Doktora Tezi   Medine  Camia Ummu l Kura Kulliyyetu l Lugati l Arabiyye  1998  4 cild  1712 s.  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(9), 281-287. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) (Yayın No: 3283796)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 

 

Kitap Kritiği, UÇAR HASAN (2016).  Halid b  Abdillah el Ezherî  Muvassılu n Nebîl ilâ Nahvi tTeshîl adlı eseri  thk  Süreyya Abdussemi  İsmail   Doktora Tezi   Medine  Camia Ummu l Kura Kulliyyetu l Lugati l Arabiyye  1998  4 cild  1712 s.  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(9), 281-287. (Yayın No: 3283796)

   Theses
1. YAĞLIOĞLU MEHMET ALİ, " MOLLA HÜSREVİN HÂŞİYE ALÂ ENVÂRİT-TENZÎL VE ESRÂRİT-TEVÎL ADLI ESERİNİN 88-167. VARAKLARININ TAHKÎKİ, ", AKSARAY , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, - 2019, Tamamlandı
2. KARAARSLAN AHMET, " İsmail el-Konevinin kelama dair risalelerinin tahkikİ ", AKSARAY , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, - 2019, Tamamlandı
3. ÖZTÜRK SÜMEYYE, " Hz. Peygamberin (s.a.v.) eğitimciliği çerçevesinde modern öğretim ilke ve kuramlarının değerlendirmesi, ", AKSARAY , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, - 2019, Tamamlandı
4. ALBAYATY ABDEL-KAREEM HASSAN JUMAA, " KURAN-I KERİMDE AHLAK AHKAM İLİŞKİSİ-NUR VE AHZAP SURESİ ÖRNEĞİ ", AKSARAY , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ-ARAPÇA YL. PROGRAMI, - 2019, Tamamlandı
5. AKAY SEYİT AHMET, , " Süleyman Feyyaz ve "Esvât" adlı romanı ", AKSARAY , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, - 2018, Tamamlandı
6. MEHMET EMİN GÜZEL, " Arap Gramerinin Teorik Alt Yapısı: İllet Kuramı ", AKSARAY , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 2019 - , Devam Ediyor

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı20152018
Aksaray Ünv. İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.20182019

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
ARABIC: GRAMMAR III