İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMER FARUK AKPINAR
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  ofaruka gmail.com
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Alaaddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Konya Hüyük İlçe Müftülüğü20072008
Konya Selçuk Eğitim Merkezi Müdürlüğü20082009
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi20092010
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi20102011
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi20112019

  Akademik Yayınlar:
1. , " Ebû Zer el-Herevînin Hayatı ve İlmî Kişiliği ", Bilimname, 37, , 725-757, 2019,( Üniversite Dergisi )
2. , " Ebû Bekr el-Bezzârın (ö. 292/905) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği ", Uluslararası Hakemli GAP Zirvesi: Mevlana Felsefe ve İlahiyat Kongresi, , , 48-60, 2018,( Konferans )
3. , " Sahabenin Kurân Bilgisine Farklı Bir Bakış: İbn Kesîr Tefsirinde Sahabenin Kurandan İktibası ", Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, , , 61-73, 2018,( Konferans )
4. , " Kitap Tanıtımı Yazısı: Amaçları, Çeşitleri, Metodu Ve Faydaları ", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD), 12, , 426-441, 2017,( Diğer )
5. , " Evâil Literatürü ve Ebû Arûbe el Harrânînin Kitâbul-Evâili ", I. Uluslararası İslâm Tarihinde ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, , , 451-466, 2016,( Konferans )
6. Ömer Faruk AKPINAR, " Süfyân es Sevrî nin Hadis Tarihindeki Yeri Bir Muhaddis Olarak Süfyân es Sevrî ", Diyanet İlmî Dergi, 51/1, , 33-71, 2015,( Kurum Dergisi )
7. , " Süfyân es Sevrî nin Hayatı ve Eserleri ", Usûl İslam Araştırmaları, 22, , 115-168, 2015,( Kurum Dergisi )
8. , " İslam Edebiyatında Kitabül-cihâdların Muhteva Gelişimi ", Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, , , 255-283, 2014,( Konferans )
9. , " G H A Juynboll ün Nâfi Hakkındaki İddialarına H Motzki nin Verdiği Yanıtın Değerlendirilmesi ", Marife Bilimsel Birikim, 13/3, , 33-54, 2013,( Üniversite Dergisi )
10. , " Fezâilul Kurân Edebiyatı ", İSTEM Dergisi, 17, , 177-194, 2011,( Diğer )
11. , " Erken Dönem Fezâilü l Kur ân Eserlerinden Bir Örnek İbnü d Durays ve Fezâilü l Kur ân ı ", Marife Bilimsel Birikim Dergisi, 10/2, , 171-190, 2010,( Diğer )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler