İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FATİHA BOZBAŞ
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSLAM HUKUKU
E-Mail :  fatiha.bozbas selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi, Alaaddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2019 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler


1. Bozbaş Fatiha (2014), "İslâm Hukukunda Dâru’l-harbde Faiz Tartışmaları", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 23, s. 173-198.

2. Bozbaş Fatiha (2017), "Uykunun Abdeste Tesiri Konusundaki Fıkhî Tartışmalar", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 29, s. 299-316.  

3. Çeker Orhan, Bozbaş Fatiha (2019), "Fıkıh Havzalarına İlişkin Bir Deneme", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 34, s. 1-50.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale ve Çeviriler

1. Zerkâ Mustafa Ahmed, Çev. Fatiha Bozbaş, "Nikahı Fâsid ve Batıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı", Mârife, Kış 2015, 15/2, s. 421-432.

C. Uluslararası Kitaplar

1. Bozbaş Fatiha, İslâm Hukukuna Göre Dâru’l-Harbde Faiz Tartışmaları, Çizgi Yayınları, Konya 2019, ISBN: 978-605-196-348-8.

2. Bozbaş Fatiha, 
Fethinden Günümüze Mısır’da Fıkıh Tarihi, Çizgi Yayınları, Konya 2019, ISBN: 978-605-196-351-8.

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler