İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZGEN
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ
E-Mail :  mozgen selcuk.edu.tr
Telefon : 05545697590
Adres : Hocacihan Mah. Sofa sok. 31/A Daire:10 Selçuklu/ KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Necmeddin ERBAKAN Üni. 20112017

  Akademik Yayınlar:
1. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN, " Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şühûd Açısından Müşahede ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme ", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13/2, , 65-85, 2013,( Üniversite Dergisi )
2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN, " MUTASAVVIFLARIN YOKTAN YARATMAYA DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE KELAMİ AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME ", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18/1, , 71-103, 2013,( Üniversite Dergisi )
3. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZGEN, " İMAM-I RABBANİYE GÖRE RÜYETULLAH MESELESİ ", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33, , 35-60, 2012,( Üniversite Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Muzaffer Akbuğa, " İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri (Konya ili örneği) ", Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İlköğretim, - 2010, Tamamlandı
2. Naime Demirkol, " 2. Sınıfa Devam Eden İki Öğrencinin Yazım Hatalarının Düzeltilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması ", Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İlköğretim, - 2012, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler