İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

 

HAKKINDA: Birimimiz Selçuk Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir araştırma ve uygulama merkezidir.


MİSYON: Günümüz yaşam tarzının değişmesine paralel olarak eğitim alanında da farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Teknolojinin hızla gelişmesi, insanların teknolojiye ayak uydurma gerekliliğini doğurmuştur. Bu durum yaşam boyu eğitimin gerekliliği her gün arttırmaktadır. Merkezimizin misyonu ***Selçuk üniversitesi bünyesinde internet ve diğer bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan yapılacak olan lisans ve lisansüstü eğitim kapsamındaki programları yürütmek,*** Üniversitemizde sunulan A.İ.İ.T, Türk Dili ve Edebiyatı gibi ortak alan derslerinin e-öğrenme teknolojileri kullanılarak uzaktan verilerek eğitim maliyetlerini azaltmak ve kalitesini arttırmak,***Sertifika programları ile insanların kişisel gelişimine katkıda bulunmak,***Örgün eğitim imkânlarının daha geniş kitlelere ulaştırmaktır.

VİZYON: Merkezimizin vizyonu eğitimde sunulan ders içerikleriyle konuyu tüm yönleriyle ele alan, öğrenciyi interaktif olarak derse dâhil edebilen sanal sınıflar sunan, uzaktan eğitim kalitesini ve verimini arttırabilmek için son teknolojiyi kullanan, her türlü internete bağlanabilen cihazla eğitim materyallerine ulaşabilmeyi mümkün kılan, birikim ve deneyimi ile ülkemizdeki uzaktan eğitim sistemlerine örnek olabilen bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.