SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ
HAKKINDA: ÖĞRENCİ KONSEYİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK, KÜLTÜR, SPOR VE EĞİTİM ALANLARINDAKİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE SORUNLARININ GİDERİLMESİ AMACIYLA, YÖNETİM ORGANLARINA BU SORUN VE İHTİYAÇLARIN İLETİLMESİ İÇİN KURULMUŞTUR. ÖĞRENCİ KONSEYİ, HİÇBİR SİYASİ KURUM VE KURULUŞA BAĞLI OLMAYIP, REKTÖRLÜĞE BAĞLI RESMİ BİR KURUMDUR. FAKÜLTE, MESLEK YÜKSEK...
MISYON: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ'NİN AMACI, BAŞTA EĞİTİMLE İLGİLİ KONULAR OLMAK ÜZERE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİ İLGİLENDİREN HER ALANDA ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ, İSTEK VE ÖNERİLERİNİ YÖNETİM ORGANLARINA İLETMEK; ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK; SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPMAK VE HER ...