SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAKKINDA: OKULUN TARİHÇESİ VE FAKÜLTE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Konya Sağlık Yüksekokulu Bakanlar Kurulunun 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı kararı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Ancak bu okul 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesine istinaden kapatılarak 05.02.2010 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi adını almıştır. Fakültemizde halen 6 bölüm bulunmakta...
MISYON: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitim ve öğretimde araştırıcı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, alanındaki yeniliklere açık ve algılayıcı, yorumlayıcı, iletişim becerileri gelişmiş, etik kurallara bağlı kalarak bilgi kullanan, yaşam boyu eğitim bilinci gelişmiş, sağlık alanında yapıcı, seçkin öğretim elemanı, araştırıcı ve konusunda uzman bi...
VIZYON: Ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi olarak, Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde verdiği eğitimle ve yetiştirdiği seçkin, sürekli kendini geliştiren öğretim elemanları ile örnek gösterilen değişen ve değiştiren bir fakülte olmayı görev edinmiştir.... devamı için tıklayınız...