TIP FAKÜLTESİ
HAKKINDA: 22 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde Selçuklu Tıp Fakültesi adıyla ikinci bir tıp fakültesi kurulmuştur. Fakültenin kurucu dekanı olarak 06.09.2002 tarihinde Prof.Dr.M.İ.Safa KAPICIOĞLU atanmıştır. 11 Aralık 2002 tarihli Resmi Gazetede Selçuk üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uyg...
MISYON: Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı, alanında yetkin ve başarılı, meslektaşlarıyla ve hastalarla doğru iletişim ve empati kuran, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiş, akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı, sosyal, kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmek. Öğretim üyeleri ve eğitimi nitelikli, öğrencilere iyi ve doğru rehberlik verebile...
VIZYON: Eğitim ve öğretim elemanlarının niteliğini sürekli artıran, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini kariyer basamaklarına hazırlayan, verdiği eğitim ile bilim adamı vizyonu kazandıran, çok yönlü, hümanist kişiliklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan lider bir tıp fakültesi olmak. Bilimsel araştırmaya önem veren, çağdaş, dinamik, yenilikçi... devamı için tıklayınız...